SMART CART

עגלת טיאוט חכמה

נהל את מערך הניקיון שלך בלחיצת כפתור
GPS הינה עגלה אשר מותקן עליה SMART CART
לניטור סביבת העבודה של העובד העוסק בטיאוט הרחובות
הנתונים הנגזרים מדגימים את מסלול העגלה, עצירות
שביצעה, הפסקות, מידע לגבי עמידת הקבלן בתנאי, המכרז ועוד.
במערכת קיימת אפשרות להתחבר למוקדכך שבמידה ותושב מלין על כך שלא ניקו במקום מסוים.
ניתן לראות אם העגלה עברה באיזור.

המערכת מאפשרת שליטה ובקרה על כל נושא טיאוט הרחובות. 

לפרטים

עמידה במקום לפרק זמן ממושך ואי עמידה במרחק שנקבע

יציאה מגבולות גזרה

התייעלות מערך ניקיון הרחובות בעיר והפיכת העיר ל"עיר חכמה"

וידוא ביצוע תנאי מכרז הניקיון

בקרה ושליטה מכל מקום

שיפור בפיקוח ניהול קבלני הניקיון והתייעלות מערך ניקיון הרחובות בעיר

עמידות בפני ונדליזם וגניבה

חיי סוללה ארוכים במיוחד

התקנה פשוטה וקלה

דו"חות שוטפים 24/7 על כל פעילות עגלות הטיאוט

טלפון: 09-7684748

כתובת: התע"ש 28, כפר סבא